Selecteer een pagina

Wil je javascript in je thema invoegen? Dit kan je het beste doen om dit te enqueuen(toevoegen aan de wachtrij) in je functions.php in je child theme.

Ik maak zelf altijd een map aan met “lib” van “library” en hierin plaats ik mijn “css”, “js”(javascript) en “img”(foto’s)

function milimedia_custom_scripts() {
wp_enqueue_script( 'custom-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/lib/js/custom_script.js', array( 'jquery' ) );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'milimedia_custom_scripts' );

Mijn javascript plaats ik in de volgende map

Child-theme >> lib >> js >> custom_script.js

Om te testen of mijn javascript werkt plaats ik het volgende in mijn custom_script.js

alert("Hello peepz");